Gyerekjogok

Az ENSZ Közgyűlése által 1989-ben elfogadott Gyermekjogi egyezmény 1991 óta a magyar jogrend részét képezi (1991. évi LXIV. tv.). A gyermekjogok magyarországi érvényesüléséről a kormány és az alternatív jelentést összeállító civil szervezetek 1998-ban és 2006-ban számoltak be az ENSZ Gyermekjogi Bizottságnak. A 2006-os beszámolót követően a Bizottság ajánlásokat fogalmazott meg, amelyben ösztönzi Magyarországot, hogy

 

  • támogassa a Gyermekjogi egyezmény megismertetését,
  • folyamatos és szisztematikus képzés- lehetőségek megteremtésével javítson a gyermekekkel vagy a gyermekekért tevékenykedő szakmai csoportok képzésén,
  • biztosítsa, hogy a gyermekek és szüleik az oktatási rendszeren keresztül megismerjék az Egyezmény elveit.

 

Tapasztalataink egybe estek a Bizottság ajánlásaival, s amikor a civil szervezetek anti-diszkriminációs tevékenységének erősítését támogató program keretében lehetőséget kaptunk, kidolgoztunk egy-egy két napos képzési programot felnőttek és gyerekek számára a gyerekjogok megismerése és alkalmazása céljából.

 

Ahhoz, hogy a felnőttek elfogadják a gyermekjogok fontosságát és elkötelezettek legyenek abban, hogy a gyerekek ismerjék és hasznosítsák ezeket, elsősorban arra van szükség, hogy a szülők, a szakemberek ismerjék saját jogaikat, elkötelezettek legyenek az emberi jogok érvényesítése mellett, ők maguk is éljenek jogaikkal, tiszteljék mások jogait, mert csak így képesek a gyerekeket is jogokkal felruházott embernek tekinteni.

 

A gyerekeknek ismerniük kell a jogaikat, és azt is meg kell tanulniuk, hogy hogyan értékeljék ezeket a jogokat, és hogyan használják azokat. Az a gyerek, aki ismeri és érvényesítheti jogait, egyidejűleg megtanulja mások jogait elismerni és tiszteletben tartani. Akinek módja van kicsi korától a saját jogait megismerni és gyakorolni, biztosan olyan felnőtté válik, aki képes döntéseket hozni, jól választani a különféle élethelyzetekben, és nagy valószínűséggel

öntudatos, aktív állampolgár lesz.

 

Gyerekjogi képzéseink az ismeretek nyújtásán túl kiscsoportokban végzett feladatok, gyakorlatok és esetfeldolgozások mentén törekszik készségfejlesztésre és a jogérvényesítést támogató szemléletváltásra.