Az Európai Bizottság Daphne III. programja keretében Egyesületünk négy másik országgal együttműködve szeretné kidolgozni a terápiás nevelőszülőség Európa-szerte használható modelljét, mint elterelő szolgáltatást a gyermekkorú bűnelkövetők számára a Gyermekjogi ENSZ Egyezmény 40. cikkével összhangban. A londoni tanulmányút célja a bűnelkövető fiatalokkal foglalkozó angol ellátórendszer, ill. az ott alkalmazott és bevált jó gyakorlatok megismerése volt. Két nap alatt számos szakember és szervezet bemutatkozását, beszámolóját hallgattuk meg, ezeket szakmai kérdések, viták követték. A partnerországok delegáltjai a szakterületen aktív jogászok, gyermekvédelmi szakemberek és kutatók voltak.Az Európai Bizottság Daphne III. programja keretében a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület négy másik országból 6 szervezettel együttműködve dolgozza ki az intenzív terápiás nevelőszülőség Európa-szerte használható modelljét, mint egy lehetséges elterelő szolgáltatást a gyermekkorú bűnelkövetők számára a Gyermekjogi ENSZ Egyezmény 40. cikkével összhangban.
Magyarországon a 2011-es statisztikák szerint 8254 gyermek és 24 év alatti fiatal él intézeti ellátásban. Az állami gondozásba utalás legfőbb okai között még mindig szerepel a szegénység és nélkülözés, annak ellenére, hogy törvény tiltja a gyermek kiemelését a családból pusztán a család jövedelmi helyzete, lakhatási körülményei vagy más anyagi okok miatt.


„A napokban egy lánycsecsemőt találtak a fővárosi Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai telephelyén lévő babamentő inkubátorban. A gyermek 2-3 hetes lehet, a súlya 3350 gramm.” - olvashattuk októberben a hírt. A Népszavaennek kapcsán megkereste Egyesületünk elnökét, Dr Herczog Máriát, aki felhívta a figyelmet azokra a jogi anomáliákra, amik a "babybox"-ok körül tapasztalhatók.

childMegjelent az Eurochild és a Hope & Homes for Children"Deinstitucionalizáció, intézménykiváltás és jó minőségű helyettesítő, alternatív gondoskodás a gyerekeknek Európában" c. tanulmánya, amit egyesületünk magyarra fordított.

4. oldal / 6