child
Az Európai Bizottság Daphne JUST/2011-2012/DAP/AG/3054 programja keretében 4 ország együttműködésében (Bulgária, Egyesület Királyság, Magyarország, Olaszország) olyan szakmai program kidolgozását tűztük ki célul, amely a bűncselekményt elkövetett gyermek- illetve fiatalkorúak számára speciálisan képzett nevelőszülői elhelyezést biztosíthatna.

Hallgassák meg Delia Pop, a Hope and Homes munkatársának rövid, de átfogó összefoglalóját a különböző gyermekintézményekben történő felnövekedés hosszútávú káros hatásairól az ott gondozott gyermekekre. Ezek a káros hatások megfigyelhetőek mind az agyi, mind a szociális fejlődésben, mind az önálló életvezetéshez szükséges készségek kialakulásában.

The effects of institutions on children
"Ahogy a gyerekek is kíváncsiak arra, minek alapján választották a nevüket, és felnőve mi is kutatjuk családunk történetét, most bemutatjuk, hogyan alakult ki  a „rokoni ellátás”, „családba fogadás” elnevezés."

Az Amerikai Gyermekjóléti Liga (Child Welfare League of America) a Hope and Homes for Children felkérésére, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület szervezésében képzést tartott Budapesten. A világ különböző tájairól, 10 országból (Anglia, Bosznia, Bulgária, Horvátország, Magyarország, Molodva, Románia, Ruanda, Ukrajna, USA) 25 szociális szakember vett részt a műhelyfoglalkozáson: a Hope and Homes For Children Egyesület 13 program menedzsere és trénere mellett 4 különböző országban, köztük egy Magyarországon dolgozó SOS Gyermekfalu-munkatárs és a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület 3 munkatársa. Számukra 2 amerikai szociális munkát tanító professzor, Eileen Mayers Pasztor, Donna Petras, és Myrna McNitt szociális munkás, tréner valamint egy humanitárius alapítvány vezetője, Michele del Conte (San Felipe Humanitarian Fund) segített megérteni a kiterjedt családban, rokonoknál nevelkedő gyerekek gondozói számára nyújtandó segítség, támogatás, felkészítés és szupervízió szükségességét és lehetséges módjait.

Az Európai Bizottság Daphne III. programja keretében Egyesületünk négy másik országgal együttműködve szeretné kidolgozni a terápiás nevelőszülőség Európa-szerte használható modelljét, mint elterelő szolgáltatást a gyermekkorú bűnelkövetők számára a Gyermekjogi ENSZ Egyezmény 40. cikkével összhangban. A partnerek tavasszal Budapesten, Egyesületünk szervezésében találkoztak, hogy egyeztessenek a projekt eddigi eredményeiről és a további feladatokról.

3. oldal / 6