Lezárult ’A gyermeki jogok érvényesítése’ projekt – ingyenesen elérhetőek a képzési anyagok

wordcloud coramEgyesületünk egyike volt annak a 12 szervezetnek, amelyek részt vettek az “Unlocking Children's Rights: Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights of vulnerable children” (“A gyermeki jogok érvényesítése: Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekében az Európai Unióban”) című, az Európai Unió Alapjogi és Állampolgári Programjának társfinanszírozásával és pénzügyi támogatásával megvalósult projektben.

A program partnerei az alábbiak voltak: Coram Gyermekjogi Központ (Nagy Britannia), Európai Roma Jogok Központja (Magyarország), Gyermekjogi Klinika, Cork Egyetem (Írország), Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület (Magyarország), FICE (Bulgária), Helsinki Bizottság (Csehország), Szlovákia Gyermekei Alapítvány (Szlovákia), Emberi Jogok Észtországi Központja, (Észtország), L’Albero della Vita Cooperative Sociale (Olaszország), Empowering Children Foundation, (Lengyelország), és a Social Educational Action (Görögország).

 

A projekt az Európai Unió, Alapvető Jogok és Állampolgárság Program keretében került megvalósításra. További támogatást az Allan és Nesta Ferguson Közhasznú Alapítvány nyújtott.

 

A nemzetközi szakmai szabályok, sztenderdek és sok nemzeti jogi szabályozás, törvény tartalmazza, hogy a gyerekeknek joguk van kifejteni a véleményüket – és ahhoz is joguk van, hogy kívánságaikat és érzéseiket figyelembe vegyék az őket érintő döntések során. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága szerint ugyanakkor a gyerekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek gyakran nem rendelkeznek elég tudással, önbizalommal, és nincs kapacitásuk arra, hogy teljesítsék a jogi kötelezettségeiket, és az előírt irányelveket.

 

A projekt során kidolgozott “A gyermeki jogok érvényesítése” program szándékai szerint egy innovatív tréning anyag, amit sikeresen kipróbáltunk már Európa számos országában. A képzés segíti a gyerekekkel dolgozó szakembereket abban, hogy:

 

  • erősítsék készségeiket és ismereteiket a gyermeki jogokkal összefüggésben
  • hozzásegítsék a gyerekeket, hogy véleményüket meg tudják fogalmazni, ki tudják fejezni
  • hatékonyan és érzékenyen tudjanak kommunikálni a gyerekekkel és fiatalokkal a munkájuk során
  • érdemi részvételt biztosítsanak a gyerekeknek az őket érintő döntések során

 

Annak érdekében, hogy a szakemberek minél szélesebb köre számára hasznosítható legyen a képzés készségfejlesztő foglalkozásokat dolgoztunk ki. Ezáltal a résztvevők olyan technikákat, készségeket és ismereteket sajátítanak el, melyek elősegíthetik a gyermekek jogainak érvényesülését, védik a gyermeki jogokat, illetve elősegítik, hogy a résztvevő szakemberek hatékony, gyermekbarát kommunikációs technikákat használhassanak a gyerekekkel munkájuk során.

 

Ennek érdekében elsősorban nem elméleti és lexikális ismeretek átadása a cél, ezek mind az előadó/k mind a résztvevők számára biztosított dokumentumokban tartalmaznak hivatkozásokat, szakirodalmi forrásokat, a mélyebb elméleti ismeretek elérhetősége érdekében.

 

A képzés mindazok számára hasznos lehet, akik munkájuk során gyerekekkel kerülnek kapcsolatba. Olyan szakemberek/terepen dolgozó munkatársak számára, akik bentlakásos intézményekben vagy nevelőotthonban élő gyerekekkel/fiatalokkal foglalkoznak, akár állami, hatósági vagy civil területen dolgoznak és munkájuk során a gyerekkel kapcsolatos jogi/igazságszolgáltatási eljárásokban vesznek részt.

 

Így többek között, de nem kizárólag: Szociális munkások; Egészségügyi dolgozók (védőnő, egészségügyi asszisztens, orvos); Rendőrök; Pártfogó felügyelők; Lakás- és gyermekotthoni munkatársak; Börtönben dolgozók; Javítóintézeti munkatársak; Jogászok – bírók, ügyészek, ügyvédek; Gyámok, gyámhivatali munkatársak; Pszichológusok; Pedagógusok; Ifjúságsegítők és közösségi munkások.

 

A képzés egy multidiszciplináris képzés, amely a gyermeki jogokról, a gyerekek fejlődésének sajátosságairól szól, továbbá a gyermekbarát kommunikációs készségek fejlesztését célozza, kiegészülve az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatásával a gyermekbarát igazságszolgáltatásról.

 

A képzés négy modulja a következő:

  • 1. Modul: Bevezetés a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretekbe
  • 2. Modul: Bevezetés a gyermeki fejlődés és kommunikáció témaköreibe
  • 3. Modul: Kommunikációs készségek
  • 4. Modul: Iránymutató a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

 

A képzésekhez kapcsolódó összes dokumentum (Útmutató a képzési anyagok használatához; Segédanyag képzést vezetők számára; A képzési modulokhoz tartozó kézikönyvek és előadások) kilenc nyelven elérhetőek és ingyenesen letölthetőek a Coram Gyermekjogi Központ weboldalán, az alábbi linken:

 

http://coraminternational.org/unlocking-childrens-rights-hu/

 

A projekt weboldalán található egy online kitölthető felelet választós, e-learning teszt is, melynek célja, hogy felmérje, a résztvevők mennyire értették meg és sajátították el a képzési anyagban foglaltakat, annak elolvasását követően vagy a tréningen való részvétel során.