Új panasztételi eljárás az ENSZ Gyermekjogi Bizottságánál


Életbe lépett az a nemzetközi szerződés, aminek értelmében az emberi jogaikban sértett gyerekek az ENSZ-hez fordulhatnak.


Nap mint nap szenvedik el gyerekek az emberi jogaik megsértését: halálra ítélik, gyermekmunkára kényszerítik őket, bántalmazás és szexuális erőszak áldozataivá válnak a világon minden pontján. A döntéshozók e felett többnyire szemet hunynak, véleményüket, kívánságaikat figyelmen kívül hagyják.


Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét kiegészítő harmadik jegyzőkönyv (OP3CRC) azért jött létre, hogy ha egy áldozat saját országában nem talál jogorvoslatra, a nemzetközi szervezethez fordulhasson. A kiegészítő jegyzőkönyvhöz csatlakozó tagállamok állampolgárai, így a gyerekek is panaszt tehetnek, amit már azelőtt rögzíteni fognak, hogy az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága megállapítaná a Gyermekjogi Egyezményben és annak két Fakultatív Jegyzőkönyvében foglalt jogok megsértését.


A Bizottság csak abban az esetben foglalkozhat a panaszokkal, ha a tagállamban már minden jogorvoslati lehetőség kimerült. Amennyiben a Bizottság a sértett(ek) javára ítélkezik, az államnak ajánlást fogalmazhat meg a gyermek áldozat(ok)nak járó jóvátételről, helyreállításról, kártalanításról, rehabilitációról, anyagi kompenzációról, vagy annak garantálásáról, hogy az eset nem ismétlődhet meg. 


Annak érdekében, hogy minél több ország ratifikálja az új Fakultatív Jegyzőkönyvet, megalakult a Ratify OP3CRC koalíció, amiben nemzetközi és helyi civil szervezetek fogtak össze és közösen kampányolnak. Flore-Anne Bourgeois, a koalíció egyik elnöke szerint „Naponta válnak gyerekek jogsérelem áldozatává a fegyveres konfliktusokban, az erőszak miatt, ami a közösségeikben, iskoláikban, otthonaikban éri őket, az alapvető szolgáltatások, mint az oktatás és az egészségügyi ellátás hozzáférhetetlensége miatt, és mert nézeteiket, véleményüket szisztematikusan semmibe veszik. Hosszú a lista. Itt az ideje, hogy a gyermeki jogok megsértése az ENSZ elé kerülhessen.”   


A koalíciót vezető szervezetek között találjuk az Eurochild-ot, a Child Rights International Network-öt, a Save the Children-t vagy a Terre des Hommes International Federation-t. Arra szólítják fel az országokat, mutassák meg elkötelezettségüket a gyerekjogok támogatása és védelme terén azzal, hogy haladéktalanul ratifikálják az új szerződést.  Eddig 45 tagország írta alá, és 10 ratifikálta a 3. Fakultatív Jegyzőkönyvet, ami 2014. április 14-én lépett hatályba. 


Kapcsolódó cikkünk itt olvasható.


Forrás: www.eurochild.org
Kép forrása: www.ratifyop3crc.org