A gyerekek ellátáshoz való joga: az ENSZ irányelveinek végrehajtása a gondozásba került gyerekeknél

tanulasNincs pontos adat arról, hogy hány gyerek él világszerte alternatív ellátásban, de azt tudjuk, hogy sokan indokolatlanul kerülnek az ellátórendszerbe, amely nemritkán ártalmas, és alkalmatlan a gyerekek gondozására.

Az UNICEF becslései szerint  legalább 8 millió gyerek él adott időpontban a gyermekotthonokban a világon, közülük kb. 1 millió Európában. UNICEF, Progress for Children: A Report Card on Child Protection Number 8, 2009, https://wearelumos.org/sites/default/files/1.Global%20Numbers_2_0.pdf

 

 

Az ENSZ Közgyűlése 2009-ben kiadott iránymutatása http://www.csagyi.hu/projektek/aktualis/kulcs-a-jovohoz-kampany/item/873-alternativ-gondoskodas-a-gyermekekrol-utmutato a gyerekek alternatív gondozásáról, amelyben meghatározza a döntéshozatal két alapelvét, a szükségesség és a megfelelőség elvét. (Ami a szükségesség lényegét illeti, elő kell segíteni, hogy a gyermekek családjukban maradhassanak, és a vér szerinti családjuk gondoskodhasson róluk. A gyermekek családból való kiemelése csak végső megoldás lehet, és még mielőtt egy ilyen döntés meghozatalára sor kerülne, szigorú, részvételen alapuló feltáró elemzés elvégzésére van szükség. Ami a megfelelőséget, illetve helyénvalóságot illeti, az Útmutató egy sor alternatív gondozási lehetőséget határoz meg. Minden egyes alternatív gondoskodást igénylő gyermek egyedi, specifikus szükségletekkel rendelkezik, például abban a tekintetben, hogy átmeneti, avagy tartós ellátásra van-e szüksége, illetve, hogy a testvéreket közösen kell elhelyezni. A kiválasztott gondozási formát a gyermek egyéni szükségleteihez kell igazítani. Az elhelyezés megfelelőségét rendszeresen felül kell vizsgálni annak értékelése érdekében, hogy továbbra is szükséges-e az alternatív gondoskodás, és hogy esélyes-e a családba való visszagondozás.)

 

 

Miért vegyen részt a tanfolyamon?

 

Az ENSZ-iránymutatót alapul véve, az ingyenes online tanfolyam betekintést nyújt abba, hogyan kerülhető el a gyerekek szükségtelen nevelésbe vétele, és miként lehet az alternatív gondoskodás megfelelő, pozitív élmény a gyermeknek, ha elkerülhetetlen a szakellátásba vétel, és miként lehet azokat a gyerekeket és a fiatalokat a leghatékonyabban segíteni, akik kilépnek a gyermekvédelmi szakellátásból, hazakerülnek, örökbeadják őket, vagy felnőtté válnak.

 

A tanfolyam az alternatív ellátás és az ENSZ-iránymutató ismertetésével indul. Ezután, a 2. és 3. héten a fontos alapelvekről lesz szó,  így a szükségességről, hogyan lehet támogatni és erősíteni a családokat, felismerni a veszélyeztetettség jeleit, és elkerülni, hogy valaki nyomós indok nélkül alternatív ellátásba kerüljön.

 

A 4. és az 5. hét a megfelelősség elvéről illetve emellett a különböző ellátási formákról és az intézménykiváltásról szól.. Az utolsó héten arról beszélgetünk, hogy mivel lehet segíteni a gyerekeket, hogy sikeresen hagyják el a szakellátást.

 

Minden héten lesz filmvetítés, hogy az oktatás minél életszerűbb legyen. Egy kétgyermekes, nehéz körülmények között élő család is elmeséli tapasztalatait arról,  hogyan élték meg a gyerekek alternatív ellátásba kerülését.

 

 

Tanuljon az alternatív ellátásról a CELCIS, UNICEF és az ENSZ szakértőitől

 

A tanfolyamon szakemberek, a gyerekeket gondozók, tudósok, gyerekek és fiatalok osztják meg tudásukat, tapasztalataikat, valamint lehetőség kínálkozik az eszmecserére a világ különböző országaiban élő több ezer tanulók között.

 

 

Kinek javasoljuk a tanfolyamot?

 

Ezt  a tanfolyamot szakembereknek, és a döntéshozóknak javasoljuk, állami és nem állami szervezetek munkatársainak, illetve mindazoknak, akik alternatív ellátásban biztosítanak szolgáltatásokat a gyerekek részére.

 

A tanfolyamra jelentkezhetnek szociális munkások, jogászok, pszichológusok, gyermekvédelmi szakemberek, tanárok, egészségügyi dolgozók, illetve mindazok, akik nem dolgoznak közvetlenül a gyermekvédelem területén, de érdekli őket a téma.

 

A képzés hat hétig tart, heti négy órában.

 

Az első képzés időpontja: 2017. május 15

 

További információt az alábbi linken olvashat: 

https://www.futurelearn.com/courses/alternative-care