A német Gyermek- és Ifjúságjóléti Egyesület (AGJ) állásfoglalása

A német Gyermek- és Ifjúságjóléti Egyesület (AGJ - Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugenhilfe) állásfoglalásban hívja fel Európa figyelmét a fiatalok jövőjének védelmére.

EU„Európa válaszút előtt áll! Ez aligha meglepő kijelentés, tekintve a különböző kríziseket, melyek 2010 óta sújtják. Az azonban meglepő, hogy ennek a felismerésnek a hatása még mindig nem érzékelhető eléggé a német és európai politikusok döntéshozatalában. Hét év telt el az államadósság, és a banki-gazdasági válság kezdete óta, de úgy tűnik, még távolról sincs vége. Épp ellenkezőleg: 2016 meghozta a Brexit népszavazást, és ezzel újabb mélypontot idézett elő. A britek döntése – miszerint országuk elhagyja az Európai Uniót – annak a tünete, hogy az EU kapacitásai csökkennek. Mind arra nézve, hogy politikai egységet alkosson, mind pedig arra, hogy növelje a populizmust és a nacionalizmust. Az EU állampolgárai egyre kevésbé hajlandóak befogadni az Európai Uniót, így eszméjét az a veszély fenyegeti, hogy minden eddiginél jobban meggyengül. És mégis: sok politikai kör és a civil társadalom nagy része továbbra is közönnyel válaszol, és tartózkodik az európai fejlesztésektől és azok lehetséges következményeitől.” – írja állásfoglalásában az AGJ.


Az egyesület 1949-ben alakult, közel 100 német gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezet és alapítvány szövetségeként. (Bővebb információ: www.agj.de) Állásfoglalásában támogatja Európát az Unió eszméinek megerősítésében és megújításában, valamint közösségi felelősségvállalásra szólítja fel a társadalmat és a politikai szférát egyaránt.


„Ezzel az állásfoglalással, az AGJ szeretné ellensúlyozni a közönyt és egyértelműen kiállni egy erős, közösségi Európa mellett. A törvényalkotókon és az ügyintézőkön kívül a civil társadalomnak is fő felelőssége elősegíteni az európai projekt folytonos fennállását és fejlődését. A német gyermek- és ifjúságjóléti szervezeteknek ezentúl sokkal erőteljesebb pozíciót kell képviselniük az európai politikai vitákban, és harcolniuk kell az európai eszmék mellett, ha szeretnék megvédeni a komoly kockázatoktól azoknak a gyermekeknek és fiataloknak a jövőjét, akik elválaszthatatlanul kapcsolódnak Európához.”

 
Az AGJ, Európa céljainak és értékeinek védelmét és megújítását képviseli. Meggyőződése, hogy a magas munkanélküliség, a növekvő szegénység és a szociális elszigetelődés idején az EU történelmi céljai kezdik elveszíteni korábbi erejüket, ezért mélyreható reformok segítségével újjá kell élesztenünk az Európai Unió értékeit. „Az újraformált Európai Uniót olyan értékekből kell megformálnunk, mint a demokrácia, a szolidaritás, a tolerancia, a sokféleség, az igazság és a béke, továbbá a gazdasági és a szociális kohézió. Ehhez gyakorlati politikai reformok szükségesek. Csak így születhet meg egy közösségi Európa!”

 


 

A közösségi Európához vezető út első eleme az ifjúság- és oktatáspolitika napirendre tűzése. Az AGJ úgy véli a legfontosabb, hogy több figyelmet fordítsunk a fiatalok pozitív perspektíváinak megteremtésére, mint valaha. Ennek megvalósítása érdekében az alábbiakat javasolja:


Tegyük Európát méltányosabbá (a gyermekek és a fiatalok számára)

A gyermekeknek és fiataloknak a jövőbeli sikereik elérése érdekében szükségük van arra, hogy megfelelő környezetben nevelkedhessenek, ezért egy közösségi Európának törekednie kell arra, hogy a fiatalok szociális jogait megerősítse, és egyenlő feltételeket biztosítson minden gyermeknek és serdülőnek. Ehhez elsősorban arra van szükség, hogy felvegyük a harcot a szegénységgel és annak következményeivel, ezáltal pedig csökkenjen a munkanélküliség, és javuljon az oktatáshoz és a képzéshez hozzáférők aránya. Ennek érdekében erősebb támogatást kell nyújtani azoknak, akik nem tagjai sem a munkaerőpiacnak, sem az oktatási vagy képzési rendszernek. „Az európai politikai tevékenységeknek figyelembe kell venniük a gyermekek és fiatalok jogait, valamint egyértelműen el kell kötelződniük amellett, hogy a törvényalkotás során reflektorfénybe helyezik az ifjúságot, a jólétüket, a társadalomban való helyzetüket és az autonómiájukat.” Ennek jegyében az AGJ 2018-tól egy hosszútávú stratégia megalkotását is kezdeményezi, mely olyan területeket is magába foglalna, mint a/az:

  • világos ifjúságpolitika, különös tekintettek a határokon átívelő mobilitásra
  • aktív polgárság és civil elköteleződés Európán belül és Európáért
  • sokféleség és a csoportos ellenségeskedés elleni küzdelem
  • megküzdés a jelenlegi társadalmi kihívásokkal


Tegyük Európát demokratikusabbá

A részvételi demokrácia megerősítésének egyik elemeként, a fiatalokat fel kell hatalmazni arra, hogy hallassák hangjukat a vitás kérdésekben és a döntéshozatalban, valamint részt vegyenek a felelősségvállalásban. Ennek érdekében szükség van a civil társadalom megerősítésére, mely kizárólag a megfelelő oktatás és információáramlás biztosítása mellett jöhet létre. „Meg kell tanítani az állampolgárokat arra, hogyan segíthetnek Európa formálásában.” Ennek gyakorlati megvalósítása a jelenlegi Európai Önkéntes Szervezet kiterjesztésével és átformálásával lehetséges, így az intézet az elmúlt két évtized tapasztalatait felhasználva nyitott lenne minden fiatalokkal kapcsolatos ügyre Európában.


Tegyük Európát teljessé, nyitottá és sokszínűvé

„Egy közösségi Európában minden gyermeknek és serdülőnek biztosítani kell a lehetőségeket és az életutakat ahhoz, hogy sikeresen alakítsák az jövőjüket. Egy közösségi Európában elfogadhatatlan, hogy a fiatalok jóléte attól függ, hogy melyik országba születtek.” Ennek jegyében Európa feladata, hogy lehetőségeket biztosítson nem csak azoknak a fiataloknak, akik szociálisan hátrányos helyzetűek vagy speciális nevelési igényűek, de azoknak is akik menekültek vagy bevándorlók.


Keltsük életre Európát

„Egy közösségi Európának meg kell adnia a lehetőségeket arra, hogy a fiatalok tapasztalatokat gyűjthessenek benne politikai, gazdasági, kulturális és szociális oldalról egyaránt.” Európát olyan hellyé kell tenni, amivel a fiatalok azonosulni tudnak, így belső indíttatásból védelmezik és fejlesztik majd a jövőben. Ennek érdekében különös hangsúlyt kell fektetni a határokon túl nyúló tanulási és tapasztalatszerzési lehetőségekre, így 2020-ra többet lehetne kihozni az Erasmus+ vagy a Youth in Action programokból.


A német Gyermek- és Ifjúságjóléti Egyesület (AGJ) arra szólítja fel tehát Európát, hogy aktív civil és politikai tevékenységek révén közösen újítsuk meg a fiatalok jövőjét támogató irányelveket, megalapozva ezzel az Európai Unió jövőbeli stabilitását. Azoknak az intézeteknek, egyesületeknek és alapítványoknak, melyek elköteleződtek a fiatalok támogatása és védelme mellett, ez elsődleges feladata. Európa azonban állandónak és biztosítottnak tartja, az ilyen szervezetek mindennapos munkáját, pedig a folytonos krízishelyzetek felhívják rá a figyelmet, hogy ez nem így van. „Azok a szervezetek, amelyek tudatában vannak annak, hogy munkájuk Európa-szerte jelentőségteljes, sokkal magabiztosabban és hatékonyabban vállalnak felelősséget az ifjúságért.” - írja az AGJ. Ahhoz tehát, hogy valódi eredményeket érhessünk el, nem elvont politikai feladatokra kell koncentrálnunk, hanem kezdeményezni kell és összekapcsolódni.