Facilitátor képzés márciusban

family circleMég lehet csatlakozni szociális továbbképzési pontokat érő, illetve a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható Facilitátor képzésünkhöz! A Facilitátor képzés - resztoratív technikák alkalmazása, jóvátételi szemléletű mediációs eljárások levezetése elnevezésű képzésünk legközelebb 2024. március 25., 26., 27. napokon kerül megszervezésre.

A resztoratív – jóvátételi/helyreállító - szemléletmódon alapuló konfliktusmegoldó eljárás központi eleme, hogy a létrejött konfliktusokat az abban érintettek oldják meg, méghozzá úgy, hogy a megoldás erőszakmentes, a felek érdekeit és igényeit kölcsönösen tiszteletben tartó, amely egyben a megbékélést és a jóvátételt is szolgálja. Kulcsfogalma a helyreállítás. 

 

Egy olyan modell, mely széles körben alkalmazható bűncselekményeknél, konfliktusoknál és más mindennapos, problémás szituációkban. Lehetőséget, helyet ad az embereknek, hogy jóvátegyék azt az ártalmat, konfliktust vagy kárt, ami velük megtörtént. Minden résztvevőnek, legyen az a szó klasszikus értelmében elkövető, vagy áldozat, alkalma van kifejezni érzéseit, és ami a legfontosabb, mindenkinek van beleszólása a megbeszélést lezáró egyezségbe, mely az okozott kár jóvátételét szolgálja.

 

A szakemberek munkájuk során gyakran találkoznak olyan elkövetőkkel, akik nincsenek tisztában tettük súlyával és a lehetséges következményekkel. Különösen jelentős a szociális ellátás, oktatás területén a fiatal-, és gyermekkorúak esetén a tett és a következményeivel való konfrontáció, melynek eredménye, hogy a fiatalok szembenéznek a tetteikkel, vállalják a felelősségüket és jóvátételre törekszenek. A jóvátételi eljárás módszerével nagymértékben megelőzhetővé és kezelhetővé válnak a konfliktus- és krízishelyzetek. Természetesen a különböző intézményekben, iskolákban dolgozó felnőttek, illetve a szülők esetében is fontos a saját maguk által elkövetett cselekményekkel való szembenézés, és felelősségvállalás. Ezzel a technikával ez a jóvátételen túl jelentős pedagógiai hatással is bír.

 

A képzés felkészíti a résztvevőket a károkozással összefüggő konfliktushelyzetek megoldására és feldolgozására. Az elméleti oktatás mellett a résztvevők szituációs gyakorlatokon keresztül sajátítják el azokat a kulcskompetenciákat, melyek mindennapi munkájuk során alkalmassá teszik őket arra, hogy együtt dolgozzanak a vétkesekkel, elkövetőkkel, szabályszegőkkel, közvetlenül bevonva őket a megoldáskeresés folyamatába, amelyben szerepet kapnak az áldozatok, a károsultak, a családtagok, a barátok, a közösség és mindenki, akire az elkövető viselkedése hatással volt.

 

A képzést bármely segítő szakterület dolgozóinak ajánljuk. Hatékony segítséget nyújthat emellett az óvodapedagógusoknaktanároknak, és az oktatási, nevelési intézményekben dolgozó valamennyi szakember, így szociális munkások, gyermekek gondozását végzők, pszichológusok, fejlesztő – és gyógypedagógusok számára is. Ugyancsak hasznos lehet a képzés elvégzése gazdasági szervezetek dolgozói, HR területen dolgozók és jogi szakemberek számára is.

 

A képzés korábbi résztvevőinek nagy része arról számol be, hogy szakmai- és magánéletében is alkalmazza a képzésen tanultakat, mert ez nem csak egy formális módszertan, hanem egy szemlélet, amelyet bármelyik hétköznapi helyzetben használhatunk.

 

Egyesületünk felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/005295. Képzésünk általános felnőttképzés, annak elvégzéséről minden résztvevő számára tanúsítványt állítunk ki.

 

A képzés a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által minősített szociális szakmai továbbképzés. Engedélyszáma: S-05-015/2022. A minősítésnek megfelelően a képzés elvégzéséről a személyes gondoskodásban dolgozók továbbképzési pontrendszerében 32 pontot igazolunk vissza, melyről külön igazolást állítunk ki.

 

A képzés óraszáma (30 óra) a pedagógus továbbképzési rendszerben is elszámolható.

 

A képzésről bővebben itt olvashatnak: http://www.csagyi.hu/kepzesek/facilitator-kepzes