Integrált gyermekvédelmi stratégia

gyermek anyaAz EU Bizottság 2024. április 23-án elfogadta az integrált gyermekvédelmi rendszerek fejlesztéséről és megerősítéséről szóló ajánlást a gyermekek legjobb érdekeit szem előtt tartva, az EU gyermekjogi stratégiájában vállalt kötelezettségként.

Az ajánlás támogatja a tagállamokat gyermekvédelmi rendszereik megerősítésében. A hatóságoknak a kormányzás minden szintjén és a civil társadalomnak valamennyi szektorban együtt kell működniük annak érdekében, hogy koherens és rendszerszintű módon védjék meg a gyerekeket az erőszak minden formájától.

 

Az EU-ban 80 millió gyermek él. A gyermekek elleni erőszak továbbra is jelentős kihívást jelent mind az EU-n belül, mind azon kívül. A 15 éves diákok 13–29%-a számolt be arról, hogy gyakran zaklatják őket. A felnőtt nők 13,7%-át érte gyermekkorában szexuális erőszak, és ez az arány még magasabb is lehet a magas látencia okán. A kormányok különféle tettei és tétlensége nagyobb hatással van a gyerekekre, mint a társadalom bármely más csoportjára. A gyermekek védelme erkölcsi és jogi kötelesség is. A védelem egyben stratégiai, hosszútávú befektetés is társadalmainkba.

 

Az ajánlás legfontosabb elemei:

 

Legyenek a gyerekek az integrált gyermekvédelmi rendszerek középpontjában, igazítsák a védelem rendszerét a gyerekek szükségleteihez, és vonják be a gyerekeket az őket érintő döntések meghozatalába.

 

Támogatja a tagállamokat rendszereik kiigazításában, hogy megvédjék a gyermekeket az erőszak bármely formájától, olyan uniós eszközökkel, mint a jogszabályok, a szakpolitika vagy a finanszírozás. Ez a diszkrimináció megelőzésével és leküzdésével, célzott támogatással és a gyermekek elleni erőszakmentes társadalmi kultúra előmozdításával kezdődik.

 

Az integrált gyermekvédelmi rendszerek általános keretének kialakítása. A tagállamokat felkérik, hogy dolgozzanak ki nemzeti terveket a gyermekek elleni erőszak megszüntetésére, hatékonyan hajtsák végre a gyermekvédelemre vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokat, hozzanak létre koordinációs struktúrákat, erősítsék meg a humán és pénzügyi erőforrásokat, és javítsák az adatgyűjtést.

 

Az ágazatok és az illetékes hatóságok közötti koordináció és együttműködés javítása szakemberek képzése révén, helyi szinten kezdve.

 

Átfogó és összehangolt támogató intézkedések létrehozása a gyermekek elleni erőszak eseteiben, a megelőzéstől és a korai felismeréstől a jelentéstételig és az ágazatközi támogatásig.

 

Megfelelő válaszok biztosítása a gyermekek biztonsági igényeire online és offline, a gyermekek digitális írástudásának fejlesztésével, a digitális technológiák biztonságos használatának előmozdításával, valamint a családtagok és nevelők képzésével.

 

A gyermekek integritásának és mentális egészségének védelme, a (kiber)zaklatás megelőzése és az ellene való küzdelem azáltal, hogy a tagállamokat nemzeti mentális egészségügyi stratégiák kidolgozására ösztönzi, a gyermekeket kiemelt célcsoportként.

 

A meglévő uniós eszközök jobb kihasználása a gyermekvédelmi rendszerek megerősítésére: törvények, politikák, finanszírozási támogatás, a közleményt kísérő mellékletben felsoroltak szerint.

 

Az EU keretein túllépni, és ösztönözni a tagállamokat az integrált megközelítés elfogadására a gyermekek védelmére külső fellépéseik során, például a gyermekmunka felszámolása, a gyermekek védelme fegyveres konfliktusokban, valamint a gyermekek védelme az éghajlatváltozástól és a környezeti veszélyektől témakörökben is

 

Háttér: 

 

A gyermekek jogai alapvető jogok. Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdése meghatározza az EU célkitűzését, hogy előmozdítsa a gyermekek jogainak védelmét, amelyet az EU Alapjogi Chartájának 24. és 32. cikke is rögzít. Minden EU-tagállam részes fele az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének.

 

Az ajánlás az új uniós gyermekek részvételi platformján keresztül több mint 1000 gyermek összegyűjtött véleményét tükrözi. A kezdeményezést előkészítő széles körű konzultáció magában foglal egy nyilvános konzultációt, és az Alapjogi Ügynökség által a tagállami gyermekvédelmi rendszerek készített feltérképezését is.

 

Három évvel a gyermekek jogairól szóló első átfogó EU-stratégia elfogadása óta a Bizottság számos kötelezettségvállalást tett a hat tematikus cselekvési területén: a gyermekek részvétele; a gyermekszegénység elleni küzdelem és a szociális védelem, az oktatás és az egészségügyi ellátás biztosítása; gyermekvédelem és a gyermekek elleni erőszak elleni küzdelem; gyermekbarát igazságszolgáltatás; digitális és információs társadalom és globális dimenzió.

 

A tagállamok és uniós szinten (jogszabályok, szakpolitikák és finanszírozás) és minden szinten rendelkezésre álló eszközök széles választéka segíthet a gyermekvédelmi rendszerek integráltabbá tételében. Például a polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) program keretében a Daphne ág finanszírozást biztosít a nemi alapú erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzésére és leküzdésére. Jelenleg 2024. május 29-ig lehet benyújtani egy pályázati felhívást, amelynek kiemelt prioritása az integrált gyermekvédelmi rendszerek gyakorlati működését elősegítő célzott intézkedések.   (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en./ip_24_2243)

 

Az integrált megközelítésű gyermekvédelmi rendszerek 10 alapelve:

 

  1. Minden gyereknek jogokkal felruházott személy, aki jogosult arra, hogy elismerjék, tiszteletben tartsák és védelmezzék, mint jogos, minden feltétel nélkül (védhesse magát, legyen panaszjoga, hallgassák meg, és vegyék a véleményét figyelembe);
  2. Egy gyerek se szenvedjen a diszkrimináció semmilyen formájától, legyen számára elérhető minden lehetőség a lakóhelye szerinti országos gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokra jogegyenlőség biztosításával;
  3. A gyermekvédelmi rendszereknek szerves része a megelőzés és korai támogatás, a családok számára is mind univerzális, mind célzott szolgáltatások esetén, integrált módon csökkentve a gyermekszegénységet;
  4. A családokat minden módon támogatni kell, mint elsődleges gondozókat;
  5. A közösség tisztában van azzal és támogatja, hogy a gyerekeket az erőszak minden formájától meg kell védeni, és meg kell előzni, az áldozattá vált gyerekek stigmatizációját el kell kerülni;
  6. A gyermekvédelem megfelelő gondoskodást, szolgáltatásokat nyújt elkötelezett és kompetens szakemberek segítségével, akik kellő képzettséggel és felkészültséggel rendelkeznek, ismerik a szakmai szabályokat, indikátorokat, eszközöket, a monitorozás és értékelés módszertanát, a nemzeti kordinációs keretek alapján biztosítják a magas minőségű szolgáltatásokat és ellátásokat, veszély esetén élnek jelzési kötelezettségükkel;
  7. A gyermekvédelmi rendszerek határokon átnyúló és nemzetközi mechanizmusokat is működtetnek;
  8. A gyerekek megfelelő támogatásban és védelemben részesülnek a megfelelő felnőtt gyám, vagy megfelelő szervezet részéről, aki képviseli őket és érdekeiket;
  9. Megfelelő felkészítést kapnak a szakemberek a veszélyeztetés felismerésére minden szakterületen, a jelentési kötelezettséget mindenki ismeri, és számonkérhető annak elmulasztása esetén;
  10. Biztonságos, széles körben ismertetett, bizalmasan kezelt és elérhető jelzési, jelentési lehetőségek állnak rendelkezésre, ideértve a 7/24 segélyvonalak létét is.

(https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/10_principles_for_integrated_child_protection_systems_en.pdf)

 

Fotó: Pexels