Elindult a KIM gyerekjogi honlapja

gyerekszoba kihallg
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elindította a gyermekbarát igazságszolgáltatással foglalkozó honlapját, a http://gyerekjog.kormany.hu/ -t, amelynek célja, hogy közérthetően bemutassa a kormány politikáját a gyermekbarát igazságszolgáltatás kapcsán. A folyamatosan frissülő hírek mellett a honlap helyt ad uniós irányelveknek, dokumentumoknak.

Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter szombaton jelentette be, hogy azoknak a gyermekeknek a meghallgatásához, akik bűncselekmények áldozatai vagy tanúi voltak külön rendeletben szabályozott protokollnak megfelelő gyermekmeghallgató szobákat kell létesíteni 2014-ig minden megyeszékhelyen.

Az erről szóló miniszteri rendelet a Magyar Közlöny november 18-i számában jelent meg. A jogszabály értelmében a gyermekmeghallgató szobák használata kötelező minden 14. életévét be nem töltött gyermek esetében. A gyermekmeghallgató szobában a büntetőeljárás céljával összhangban biztosítható, hogy az eljárási cselekmény a gyermekkorú lehetőség szerinti kíméletével, a gyermek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva valósuljon meg.

A gyermekmeghallgató szobát a gyermekkorú életkori sajátosságainak megfelelően kell kialakítani, berendezni, felszerelni. A gyermekmeghallgató szoba kialakításának és felszereltségének a gyermek szükségleteihez kell igazodnia annak érdekében, hogy biztosítsa a gyermek lelki és fizikai biztonságát. Ha a büntetőeljárás során megalapozottan feltehető, hogy a gyermekkorú tárgyaláson történő kihallgatása fejlődését károsan befolyásolná, a nyomozó hatóság – gyermekmeghallgató szoba egyidejű rendelkezésre bocsátásával – a gyermekkorú nyomozási bíró általi kihallgatását kezdeményezi az ügyésznél.

A szobákban ezentúl rejtett kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas eszközöket kell beszerelni. A gyermekmeghallgató szobákra vonatkozóan a közigazgatási és igazságügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben alkalmasságot igazoló tanúsítványt ad ki, csak ennek birtokában használható a szoba.

Jelenleg 22 gyermekmeghallgató szoba van az országban, azonban ezek közül csak kettő felel meg a fenti kritériumoknak.

 

Az új honlap az alábbi linken érhető el.

forrás: kormany.hu