"Most már legalább tudom, honnan jöttem" - egy különleges egyetemi program

pencilA regensburgi egyetem Secondos-programja bevándorlók gyerekeinek jött létre. A programhoz csatlakozó diákok egy évre visszatérnek szüleik hazájába. Így válnak hídépítőkké két kultúra között – és így lesznek belőlük keresett szakemberek. - az eduline írását ajánljuk.

 

Amint közeledett az érettségi, Katharina Schalkot egyre kíváncsibb lett Horvátországra: szülei sok évvel korábban onnan vándoroltak ki Németországba, ő már Dortmund közelében nőtt fel. Egyre jobban érdekelte, hogy milyen is lehet az a másik haza – olyannyira, hogy tanulmányait is ehhez igazította: a regensburgi egyetem Kelet-Európa szakára iratkozott be, ezen belül Horvátországot választotta fő témának. – Csak a családi nyaralások idejéről ismertem az országot – emlékszik vissza. Azóta Horvátország-szakértő vált belőle, két szemesztert ott végzett el.

 

A visszatéréshez a regensburgi egyetem speciális programja, a „Secondos“ nyitotta meg előtte az utat: a Németországban egyedülálló koncepciót kifejezetten közép- és kelet-európai gyökerű továbbtanulókra szabták, függetlenül attól, hogy családjuk az ottani német kisebbséghez tartozott-e, vagy más okból hagyta el az anyaországot.

 

– Ezek a diákok kettős kulturális hátterükből adódóan különleges potenciállal rendelkeznek – mondja Lisa Unger-Fischer, a program vezetője. – Mi pedig abban szeretnénk segíteni nekik, hogy kiaknázzák ezt a potenciált. – A program neve, a Secondos is erre utal: a kifejezés Svájcban született, ott a bevándorlók gyerekeit jelölik vele, vagyis azokat, akik már második generációként élnek az új hazában.

 

Közgazdászok többségben

 

A program koncepciója egyszerű: az első évet Regensburgban töltik a hallgatók, a másodikat egy külhoni partneregyetemen, a harmadikat megint Regensburgban – ezzel ki is telt a BA-képzés három éve. A koncepció különlegessége, hogy valamennyi szak diákjainak szól: a bölcsész- és társadalomtudományi szakok látogatói, mint Katharina Schalk, éppúgy  jelentkezhetnek rá, mint a fizikus vagy biológus pályára készülők. – A gazdaságtudományok területéről különösen sok a jelentkező – mondja Lisa Unger-Fischer –, ők pragmatikusan gondolkodnak, amikor nekifognak tanulmányaiknak, és látják, hogy a Secondos-program sokat lendíthet majdani karrierjükön.

 

Regensburgban a hallgatók ugyanazokat a szemináriumokat és előadásokat látogatják, mint évfolyamtársaik. Az egyetlen különbség, hogy néhány kiegészítő órán is részt kell venniük: az ország- és kultúraismeret éppúgy kötelező része a Secondos-programosok képzésének, mint az intenzív nyelvtanulás. – Otthon ugyan sok diák beszélte szüleivel a nyelvet, olvasásban és írásban azonban nem nagyon van gyakorlatuk. Az alapos felkészítésnek ezért döntő szerep jut a külföldi stúdium eredményességében – mondja Lisa Unger-Fischer.

 

Az intézmény már évek óta kiemelt figyelmet szentel Kelet-Európa országainak, és korszerű kompetenciacentrumot épített ki tanárokkal, könyvtárakkal és nyelvtanfolyamokkal. A felhalmozott tapasztalat most már a Secondos-diákokat is szolgálja. – Hatékonyan tudjuk alkalmazni a meglévő know-howt –  utal Unger-Fischer a program intézményi hátterére. Oktatói készségben mindenesetre egyetlen szakterületen sincs hiány. Regensburg stratégiai helyzete ebből a szempontból is előnyös: a legtöbb fakultás már eddig is szoros kapcsolatokat ápolt a közép- és kelet-európai partnerintézményekkel, így nyitottan fogadta a Secondos-programot.

 

Tovább a teljes cikkre

 

foto: sxc.hu