Értjük egymást? - Konferencia a szülők és pedagógusok közötti párbeszédről november 23-ánA Kölöknet, a T-Tudok és az OFOE 2013. november 23-i közös konferenciájának témája a a szülők és pedagógusok közötti kommunikáció tartalmának, minőségének kérdésköre, ami rendkívül lényeges a gyermek jelene és jövője érdekében. A különböző életkorok különböző problémákat vetnek fel, amelyekről a nevelés kulcsszereplőinek egymással is célszerű egyeztetni, s megoldásukban együttműködni. A szülők és pedagógusok partnerré válása a nevelés során mindkét fél számára nagy segítség, és egyben az eredményesség döntő feltétele.

A kisgyermekkorban szerzett tapasztalatok, élmények alapvetően befolyásolják azt, hogy gyermekünk miként képes beilleszkedni az óvodába, hogyan alakul iskolai pályafutása, mekkora esélye lesz később a munkában és a magánéletben történő boldogulásra. Ebben az életkori szakaszban természetesen elsődleges a szülők felelőssége, de már az intézményes nevelést megelőzően is mód van arra, hogy a családok nevelési kérdésekben segítséget kapjanak. Nálunk ez a lehetőség még kevéssé ismert, de Európa számos országában rendelkezésre állnak olyan szülőtámogató programok, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az anyák és apák még jobb szülővé válhassanak. A T-Tudok Zrt. az Eurofound számára készített jelentést a hazánkban létező lehetőségekről. A konferencián ennek a kutatásnak az eredményeit is bemutatjuk.

Az iskoláskorban a szülő mellett egyre növekvő felelősséggel jelenik meg a pedagógus. De vajon érti-e egymást a nevelésnek ez a két főszereplője? Milyen keretekben és milyen hatékonysággal működik az ő kapcsolatuk? Hogyan funkcionálnak a hagyományos és modern kommunikációs formák? Melyik fél hogyan látja az óhatatlanul felbukkanó konfliktusok kezelésének lehetőségeit? Ezekre a kérdésekre is választ kerestünk A Kölöknet és az OFOE közös online vizsgálatával. Az elektronikus kérdőívet – nagy örömünkre – 1500 szülő és pedagógus töltötte ki. A felmérés tapasztalatairól is beszámolunk majd a rendezvényen.

Az előadások utáni kerekasztal-beszélgetés során olyan kérdésekre keresnek választ a résztvevők, mint például hogy milyen zökkenők tapasztalhatók a szülő-pedagógus kommunikációban, mi okozhatja ezeket, és milyen lehetőségek vannak megelőzésükre, megnyugtató rendezésükre.

A három műhelyfoglalkozáson a kommunikáció javítását segítő bevált eszközökkel, módszerekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők.

A konferenciára várunk minden a téma iránt érdeklődő szülőt, pedagógust és szakembert.

Időpont: 2013. november 23. 10:00-14:00

Helyszín: Folyondár Sport és Tánccentrum, 1037 Budapest, Folyondár utca 15.

További információ a programról és regisztráció itt. 
A konferencia a Van Másik Iskola rendezvény keretei között zajlik.Tervezett program:

 

10:00-12:10 Előadások


10:00 -10:10
 A konferenciát megnyitja: Salamon Eszter (elnök, Európai Szülők Egyesülete)


10:10-10:40
 Szülőtámogató programok Európában, Herczog Mária (elnök, Eurochild)


10:40-11:00
 Szülőtámogató programok Magyarországon - egy kutatás tapasztalatai, Németh Szilvia, (igazgató, T-Tudok Zrt. )


11:00-11:20
 Szülő-pedagógus kommunikáció - egy online kutatás eredményei, Lannert Judit


11:20-12:10
 Kerekasztal beszélgetésa szülők és pedagógusok közötti kommunikáció jellegzetességeiről. Résztvevők: Komaság Margit (Baross Gábor Általános Iskola Budapest), Lipták Erika (Rogers Iskola és Óvoda), Regős Judit (Szülők háza), Szél Dávid (ApaPara blog), Bethlenfalvy Ádám (InSite Drama) Moderátor: Horváth Ida


12:10-12:30 Szünet


12:30-14:00 
Műhelyfoglalkozások


A fekete pont
 (Bethlenfalvy Ádám, InSite Drama)


A műhelymunka során egy hétköznapi példát vizsgálunk, és igyekszünk láthatóvá tenni a rendkívül összetett szülő-gyerek-tanár kapcsolatrendszer láthatatlan elemeit. Nem gyors megoldásokat keresünk a gyakran tapasztalt problémahelyzetekre, hanem azok összefüggésrendszerét, hatásmechanizmusát próbáljuk feltárni szituációkra épülő játékok, dramatikus formák segítségével.


(Nem) számít, hogy honnan jöttél?
 (Földes Petra, OFOE)


Szülőként és pedagógusként is számtalanszor tapasztaljuk, hogy a másik féllel folytatott kommunikáció a legjobb szándékunk ellenére is kisiklik valahol.  Workshopunkon arra keressük a választ, hogy hogyan, milyen önkéntelen gesztusokkal toljuk egymást az alá- és fölérendelt szerepbe, lehetetlenné téve ezzel az annyira áhított kölcsönösségen alapuló, egyenrangú kommunikációt.


Hogyan értsünk szót a pedagógus-gyerek-szülő háromszögben?
 (Skita Erika, Turáni Szabolcs, Értsünk szót)


Megmutatjuk, hogy van rá mód, hogy a szülők és a pedagógusok kapcsolata ne álljon meg a kölcsönös elvárások vagy hibáztatás szintjén. Eszközöket és megoldásokat adunk a konfliktusos helyzetek kezeléséhez, a közös megoldások megtalálásához. A műhely szituációs gyakorlatokra, az átélt élményekre és tapasztalatokra épül, amelyet a résztvevők közös gondolkodása, beszélgetése követ. Célunk, hogy mindenki megtapasztaljon a műhely során valamit, amit hasznosnak talál, és be tud építeni a mindennapok gyakorlatába.


Ki a hunyó?
 (Komaság Margit, Baross Gábor Általános Iskola Budapest)
 - ÚJ!


A műhelymunka játékai során megfigyeljük véleményalkotásunk folyamatát, a folyamatra ható külső és belső tényezőket. Tapasztalatokat gyűjtünk arról, hogy a helyzetek felismerésénél alkalmazott eszközeink mennyire segítik elő, illetve zavarják tisztánlátásunkat. Beszélgetésünk során azokról nyelvi  problémákról is szó esik majd, amelyek oly gyakran  nehezítik az iskola és a család, a pedagógus és a szülő közötti, valamint a családon belüli eredményes  kommunikációt.