Gyermekjogok: az Európai Bizottság információkat gyűjt arról, hogyan védheti meg legjobban a sérülékeny gyermekeket az erőszaktól

Milyen intézkedésekkel küzdhetünk legeredményesebben a gyermekekkel szembeni erőszak ellen? Milyen főbb kihívásokkal szembesülnek a nemzeti gyermekvédelmi rendszerek? Hogyan támogathatja az Unió ezeket a rendszereket? E kérdésekre választ keresve az Európai Bizottság nyilvános online konzultációt indított, hogy segítse a tagállamokat az integrált és eredményes gyermekvédelmi rendszerek kialakításában.


A konzultáció során kapott információk alapján az Unió összeállít egy iránymutatást, amely tájékoztatást nyújt az e rendszerekre vonatkozó uniós jogszabályokról és politikákról. Az iránymutatás felvázolja, milyen módon támogathatja az Európai Unió a nemzeti gyermekvédelmi rendszereket, és számos bevált gyermekvédelmi gyakorlatot tesz közzé mind az országokon belüli, mind határokon átnyúló helyzetekben. A július 3-ig tartó online konzultációban minden gyermekvédelemben érdekelt magánszemély és szervezet részt vehet.


„Az Unió felelős azért, hogy társadalmunk legsérülékenyebb tagjait megóvja a veszélyektől. Három év telt el, mióta először bemutattuk az EU gyermekjogi ütemtervét – ez idő alatt a szavakat tettre váltottuk. A Bizottság jogszabályokat fogadott el a bűncselekmény áldozatául esett vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsított gyermekek védelmének javítása érdekében. Elértük, hogy az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott európai forróvonal Európa-szerte mindenütt működjön, és képzéseket biztosítottunk a nevelőszülők és a kísérő nélküli kiskorúakkal közvetlen kapcsolatban álló hatóságok számára. Most eljött az ideje, hogy eggyel magasabb fokozatba kapcsoljunk, és biztosítsuk, hogy minden uniós és tagállami szakpolitika gyermekbarát gyermekvédelmi rendszerek kialakítására törekedjen – nyilatkozta Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, az Unió jogérvényesülésért felelős biztosa. – Ezek a rendszerek csakis akkor szolgálhatják igazán a gyermekek érdekeit, ha biztosítják, hogy mindenki, aki a gyermekekkel foglalkozik – akár az oktatás, akár az egészségügy, a gyermekjólét vagy a jogérvényesülés terén, mind a civil társadalomban, mind a különböző közösségekben –, közösen törekedjen a számukra megfelelő védelmet biztosító környezet kialakítására. A ma kezdődő konzultációval pontosan ezt szeretnénk elérni: hogy a legfontosabb mindig a gyermek elsődleges érdeke legyen.”


Az Unióban a gyermekvédelmi rendszerek kialakítása és működtetése elsősorban az egyes tagállamok feladata. Mindamellett a gyermekek jogaival összefüggő egyes területeken, például a büntetőeljárás során őket megillető jogok, az Unión belüli szabad mozgás, a menedékjog és a gyermekkereskedelem terén az Unió felhatalmazással rendelkezik közös szabályok létrehozására. Az Unió olyan esetekben is szerephez juthat, amikor a gyermek biztonságának biztosítása határokon átnyúló feladatot jelent, azaz például ha egy kísérő nélküli gyermek egyik országból a másikba költözik vagy eltűnik. A Bizottság a nemzeti gyermekvédelmi rendszerek fejlesztésének legjobb módjait keresve számba veszi az EU 2011 februárjában elfogadott gyermekjogi ütemtervének (IP/11/156) keretében elért eredményeket is. Három év alatt a Bizottság komoly sikereket ért el mind a tizenegy prioritást évező fellépés tekintetében, többek között az igazságszolgáltatás gyermekbarátabbá tétele, a veszélyeztetett gyermekek védelme, valamint a gyermekek erőszakkal szembeni védelme és társadalmi szerepvállalásuk előmozdítása terén. Ezek az intézkedések a Bizottság fellépései nyomán mára túlnyomórészt megvalósultak.


A gyermekvédelmi rendszerekről a mai napon indított konzultáció során nyert információk segítségével és a gyermekjogi ütemterv végrehajtása során elért eredményekre építve az EU 2014 végéig iránymutatást kíván közzétenni a tagállamok számára ezen a területen. Az iránymutatás számba veszi majd a gyermekek jogainak védelmével összefüggő, meglévő uniós eszközöket, és javaslatot tesz arra, hogy gyermekvédelmi rendszereik keretében a tagállamok hogyan használhatnák fel és hajthatnák végre jobban ezeket az eszközöket. A dokumentum az erőszaknak a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményben (különösen annak az erőszak összes formájával szembeni védelemről szóló 19. cikkében) meghatározott összes formájára kitér majd.

Magyar nyelvű kérdőív: ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-guidance-on-integrated-Child-Protection-Systems?surveylanguage=HU


Forrás: europa.eu
Kép forrása: sxc.hu