A nevelőszülői ellátás elősegítése kísérő nélküli migráns gyerekek számára - képzési csomag szakembereknek

trainingLassan végéhez közeledik két éven át tartó “Kísérő nélküli kiskorúak: Tudástranszfer szakemberek számára a nevelőszülői elhelyezések növelése érdekében” (FORUM) című projektünk. A projektet az Európai Bizottság Igazságügyi és Fogyasztói Főigazgatósága támogatta a REC Igazságügy - Gyermekjogi és gyerekek elleni erőszak program keretében (REC-CHILD-AG-2016).

 A program az olasz L’Albero della Vita Alapítvány, az Accem (Spanyolország), a Menekülteket Segítő Szervezet – OPU (Csehország), a Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület (Magyarország), a FICE – Nevelőközösségek Nemzetközi Szervezete (Ausztria) és a Slovenskaja Filantropija (Szlovénia) együttműködésével jött létre.

 

A projekt 3 pillérre épült:

 

•             Megismertetés és alkalmazás szorgalmazása helyi, országos és európai szinten, a nevelőszülői ellátás alkalmazásának népszerűsítése, és előnyeinek megismertetése nem csak a kísérő nélküli migráns kiskorúak, hanem minden más érintett gyerek számára.

•             Az ismeretátadás a tapasztaltabb szervezetek tevékenységét jelenti, akik segítik a tapasztalattal nem rendelkező, vagy kevesebb tapasztalattal rendelkező szervezeteket. Ennek érdekében egy útmutató készült a minimum sztenderdekről, amelyeket a helyi kontextusba kell helyezni, adaptálni, a meglévő nemzeti nevelőszülői jogi és szakmai szabályozás alapján.

•             A kapacitásbővítés/építés szükséges annak érdekében, hogy mindazok, akik az érintett gyerekekkel kapcsolatba kerülnek, velük foglalkoznak további ismeretekre, készségekre tegyenek szert a megismert jó gyakorlatok alapján.

 

Ezen a kereten belül, partneri együttműködésben a résztvevő szervezetekkel, a projekt célja a figyelem felkeltése volt a meghatározó szereplők körében a nevelőszülői ellátás előnyeinek bemutatásával, az intézményes, befogadó állomásokon történő elhelyezéssel szemben a kísérő nélküli migráns gyerekek esetében, és ennek érdekében dolgoztunk ki egy képzési csomagot, összhangban az európai legígéretesebb gyakorlatokkal, a szakemberek továbbképzése és a magas minőségű nevelőszülői ellátás biztosítása érdekében.

 

A képzési csomagot egy szakmaközi szakértőkből álló bizottság állította össze, akiket az e területen végzett munka, felkészültségük és gyakorlatuk alapján választottunk ki. A szakértői csoport tagjai voltak: Kamena Dorling - CORAM Gyermekjogi Központ, Egyesület Királyság; Giovanni Giulio Valtolina és Nicoletta Pavesi - ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicita), Olaszország; Dr. Muireean Ní Raghallaigh - Szociális Munka és Társadalmi Igazságosság Tanszék, University College of Dublin; dr. Herczog Mária – Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület, Magyarország.

 

A résztvevő országokban a partnerek összegyűjtötték a képzési anyaghoz szükséges információkat, és ezeket beépítették a végső változatba. A gyakorlatorientált képzés során a különböző témakörök esetmegbeszélések, filmek, saját tapasztalatok megosztásával kerültek feldolgozásra.

 

A képzési program a valamilyen okból speciális szükségletű, traumatizált gyermekek megfelelőbb gondozását segíti elő azáltal, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, nevelőszülők számára lehetőséget biztosít a felmerülő kérdések megbeszélésére, továbbá európai és hazai jó gyakorlatok alapján segít újabb ismeretek és készségek elsajátításában.

 

A képzési csomagban összegyűjtöttük az érdemleges információkat, amelyek a FORUM program során felmerültek. Az átfogó cél az volt, hogy segítsük a szakembereket és meghatározó kulcsszereplőket az Európai Unió tagországaiban, és megfelelő útmutatást nyújtsunk olyan eszközök és dokumentumok biztosításával, amely szélesíti az ismereteik körét az európai nevelőszülői ellátással összefüggésben a kísérő nélküli migráns kiskorúak esetében, és a befogadási rendszerrel kapcsolatosan általában.

 

A képzési anyagot olyan szakembereknek dolgoztuk ki, akik kísérő nélküli migráns kiskorúakkal foglalkoznak, például pszichológusok, befogadó központok dolgozói, ügyvédek, szociális munkások, gyámok, tolmácsok és interkulturális mediátorok, a migráció kérdésével foglalkozó közintézmények dolgozói, helyi, országos, vagy európai uniós szinten e téren tevékenykedő civil szervezetekben dolgozók vagy önkéntesek.

 

Idehaza, a kidolgozott képzési anyag alapján, 2019. május 6-7., május 16-17. és május 20-21. napokon „A nevelőszülői gondoskodás és szakmai támogatás erősítése” címmel tartottunk kétnapos képzéseket gyermekvédelemben dolgozó és a téma iránt érdeklődő szakembereknek, többek között nevelőszülőknek, nevelőszülői tanácsadóknak, szociális munkásoknak és civil szervezetek munkatársainak, pszichológusoknak, gyermekjogi és gyámügyi szakembereknek, gyermekvédelmi gyámoknak, gyermekotthonok és családsegítő intézmények munkatársainak.

 

A képzés oktatói voltak: a program hazai vezetője, dr. Herczog Mária, továbbá Sinai Esfahani Samira, interkulturális közvetítő, nevelőszülő, és Sarok Ferenc, aki a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál kísérő nélküli kiskorúak hivatásos gyámjaként dolgozik.

 

A projekt során kidolgozott és a képzés során használt tananyag és képzési segédletek mindenki számára elérhetőek és letölthetőek, az alábbi címekre kattintva:

 

A nevelőszülői ellátás elősegítése kísérő nélküli migráns gyerekek számára: képzési csomag szakemberek számára Európában

 

Útmutató a szakmai minimum szabályokhoz/sztenderdekhez a kísérő nélküli kiskorú migráns gyerekek nevelőszülői ellátása során

 

Kísérő nélküli migráns kiskorúak nevelőszülői ellátása: Néhány európai jó gyakorlat

 

A projekt során készült, A kísérő nélküli gyerekek tapasztalatai és szükségletei című film pedig megtekinthető itt:

 

 

A projekttel kapcsolatos további információk elérhetőek itt: https://forum-project.alberodellavita.org/

 

Tovább a kategóriában: « Szakmai fórum