Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról

camila 2 1314092 639x876Immár elérhető magyarul is a „Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról” című kézikönyv. A kötetet az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és az Európa Tanács az Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatala közösen készítette a Gyermekjogi egyezmény 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepségekhez kapcsolódóan.

 

Fontos foglalkozni a kérdéssel: milyen szerepet játszanak az európai jogi normák annak biztosításában, hogy a gyermekek élvezhessék egyetemes jogaikat. A gyermekek jogaiknak teljes értékű birtokosai. A kézikönyv ezért fel kívánja hívni a figyelmet az Európán belül e jogokat védő és előmozdító jogi normákra, és bővíteni kívánja az azokkal kapcsolatos ismereteket. A dokumentum széles körű áttekintést ad arról, hogy milyen alapvető jogokkal rendelkeznek a gyermekek az Európai Unió (EU) és az Európa Tanács (ET) tagállamaiban.

 

A kézikönyv olyan jogászoknak és más szakembereknek hivatott segítséget nyújtani, akik nem a gyermekjogok területére szakosodtak. Ügyvédeknek, bíráknak, ügyészeknek, szociális munkásoknak, valamint a nemzeti hatóságok és intézmények, illetve civil és nem-kormányzati szervezetek munkatársainak szól, akik ezekhez a témákhoz kapcsolódó jogi kérdésekkel találkozhatnak.

 

A kézikönyv a bevezető fejezetben röviden bemutatja az ET és az EU joga által létrehozott két jogrendszer szerepét, majd 10 érdemi fejezetben foglalkozik a következő kérdésekkel:

 

  • polgári jogok és szabadságok;
  • egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalma;
  • identitáshoz fűződő kérdések;
  • családi élet;
  • gyermekvédelmi szakellátás (alternatív gondoskodás) és örökbefogadás;
  • a gyermekek erőszakkal és kizsákmányolással szembeni védelme;
  • gazdasági, szociális és kulturális jogok;
  • migráció és menekültügy;
  • fogyasztóvédelem és adatvédelem;
  • a gyermekek jogai a büntető igazságszolgáltatás keretében.

 

A kézikönyv a következő linken keresztül érhető el: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_hu.pdf

 

Hamarosan a nyomtatott változathoz is ingyenesen lehet majd hozzájutni.

 

fotó: sxc.hu