gyckEgyesületünk is tagja a Gyermekjogi Civil Koalíciónak, melynek 25 szervezete és 16 egyéni szakértője dolgozott azon az állásfoglaláson, amellyel megerősítettük és kiegészítettük az EU Gyermekjogi Stratégiáját. Az állásfoglalásban ajánlásokat fogalmaztunk meg a hazai döntéshozóknak is.

pathA Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület ad ismét otthont 2021. szeptember 30-án és október 1-én a kétnapos biográfiai-életkísérés műhelymunkának, mely a Mediátor képzés tematikájából ismert életszakaszok, életutak témáját bontja ki bővebben, így kifejezetten ajánljuk azoknak, akik korábban Mediátor képzésen vettek részt egyesületünkben. A műhelymunkát egyesületünk oktatója, Vajna Virág és Bakonyi Katalin biográfiai konzulensek tartják.

computer childrenAz ENSZ Gyermekjogi Bizottsága több éves előkészítés és széleskörű konzultációt követően elfogadta a gyerekek digitális jogairól szóló új átfogó kommentárt.

eu strategy on the rights of the childAz Európai Bizottság egy új, átfogó Gyermekjogi Stratégiát fogadott el annak érdekében, hogy minden tagország biztosítsa valamennyi gyerek jogait és az alapvető szolgáltatások elérhetőségét minden rászoruló gyerek számára. 

work laptop coffeeEgyesületünk tavasszal online formában megvalósuló Mediátor/Közvetítői képzést szervez. A mediáció olyan alternatív vitarendezési és konfliktuskezelési módszer, amelyben a résztvevők egy pártatlan szakember - a mediátor, közvetítő - segítségével jutnak el a megegyezéshez, az egyéni és kölcsönös érdekek figyelembevételével.